zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych

Legalna pobyt cudzoziemca obowiązki pracodawcy i cudzoziemca

Legalna pobyt cudzoziemca obowiązki pracodawcy i cudzoziemca wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców dodatkowo nowe schematy.

Dodany: 2020-06-04 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne