Użyteczność rachunku przepływów pieniężnych

Zasady polityka rachunkowości Krajowe Standardy Rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości. Krajowe Standardy Rachunkowości. Do aktywów pieniężnych zalicza się zarówno inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne czyli wymagalne w ciągu miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia innymi słowy założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 2 | Kategoria: Inne