unijny kodeks celny procedury specjalne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/680

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 Dyrektywa policyjna. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy.

Dodany: 2020-01-17 | Komentarze: 1 | Kategoria: Akcyza i cło