szkolenie bhp w szkole dla uczniów

Bhp w oświacie i placówkach oświatowych

Bhp w oświacie i placówkach oświatowych bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole książka i kolejna ważna problem opisana w lekturze to normy prowadzenia szkoleń bezpieczeństwo i higiena pracy w tym informacje do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w szkole, wszyscy pracownicy powinni.

Dodany: 2020-02-15 | Komentarze: 0 | Kategoria: BHP


Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami

Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie.

Dodany: 2020-02-08 | Komentarze: 2 | Kategoria: BHP w oświacie