sprawozdawczość finansowa angielski

sprawozdawczość finansowa jednostek mikro i

sprawozdawczość finansowa jednostek mikro i przekazanie gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian wiążących od 2019 r. Przedstawione zostaną normy sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego także przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 1 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość