samodzielna nauka ksiegowania

Przykład korekty przed sporządzeniem i po sporządzeniu sprawozdania

Przykład korekty przed sporządzeniem i po sporządzeniu sprawozdania finansowego, jednak przed jego zatwierdzeniem. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne