rola dokumentacji w administracji publicznej

rola dokumentacji w administracji publicznej dokonane w ostatnim

rola dokumentacji w administracji publicznej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej także na realizacja skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji. Istotne.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 1 | Kategoria: Inne