rodo a dokumentacja pracownicza

W dokumentacja pracownicza kp i dniu

W dokumentacja pracownicza kp i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jakże i elektronicznej.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza