Przygotowanie programu Symfonia FK do pracy

Samodzielny księgowy Zapasy – przykłady

Samodzielny księgowy - Zapasy – przykłady praktyczne jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz obszaru jej stosowania.

Dodany: 2020-06-03 | Komentarze: 0 | Kategoria: Księgowość