nauka samodzielnego księgowania pdf

Przykład korekty przed sporządzeniem i po sporządzeniu sprawozdania

Przykład korekty przed sporządzeniem i po sporządzeniu sprawozdania finansowego, jednak przed jego zatwierdzeniem. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne


1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zobacz kto zatwierdza sprawozdanie w fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg nadzwyczaj ważnych zmian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość