KRS 2020 nr 6

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości definicja - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów.

Dodany: 2020-06-05 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość