koordynacja świadczenia rodzinne 2020

Otwarcie prowadzenie i zamknięcie ksiąg

Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie ksiąg rachunkowych. Specyfika rachunkowości budżetowej (a wówczas również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych kanonów.

Dodany: 2020-05-01 | Komentarze: 2 | Kategoria: Sektor publiczny