kiedy szkolenie bhp nowego pracownika

Praktyka produkcyjna HACCP GMP dokumenty związane W przeciwieństwie

Praktyka produkcyjna HACCP GMP dokumenty związane. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej.

Dodany: 2020-02-04 | Komentarze: 2 | Kategoria: Szkolenia BHP