kiedy szkolenie bhp dla nowego pracownika

Opracowanie dobrej praktyki higienicznej GHP W przeciwieństwie

Opracowanie dobrej praktyki higienicznej GHP. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby.

Dodany: 2020-02-04 | Komentarze: 0 | Kategoria: Prawo i BHP


Uprawnienia służby BHP Analiza okoliczności

Uprawnienia służby BHP. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy na placu budowy. Szkolenie okresowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Celem artykułu na moim blogu jest uzupełnienie znajomości i umiejętności szczególnie z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy także ryzyka.

Dodany: 2019-12-09 | Komentarze: 3 | Kategoria: Szkolenia BHP