karta nauczyciela art 35

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem i dyrektorem

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem i dyrektorem. Status prawny pracowników samorządowych został określony odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych poprzez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając w.

Dodany: 2020-05-02 | Komentarze: 2 | Kategoria: Inne