gospodarka odpadami jako zadanie własne gminy

Gospodarka odpadami BDO 2020 Ewidencja w BDO a sprawozdawczość

Gospodarka odpadami BDO 2020 Ewidencja w BDO a sprawozdawczość – jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne? Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej,.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 0 | Kategoria: Prawo