dokumentacja pracownicza jak długo przechowywać

Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy

Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy w związku z przetwarzaniem danych zawartych w dokumentacji zfśs? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne


dokumentacja pracownicza w

dokumentacja pracownicza w dobie koronawirusa zgodna z rodo i sytuacja kryzysowa powoduje wiele zmian i niepewności. W chwili obecnej zapewne borykają się Państwo z mnogimi wyzwaniami, atoli dodatkowo poszukują Państwo odpowiedzi na wiele pytań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Zapraszamy do skorzystania z wideoszkolenia.

Dodany: 2020-05-13 | Komentarze: 0 | Kategoria: Pracownik w COVID-19


Dokumenty pracownicze tworzone w trakcie zatrudnienia

Dokumenty pracownicze tworzone w trakcie zatrudnienia pracownika. Delegowanie a umowa zlecenia. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody świadczenia usług. Zatrudnienie pracownicze wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, zatrudnienie.

Dodany: 2019-11-27 | Komentarze: 2 | Kategoria: Inne