Prawo restrukturyzacyjne zgłaszanie wierzytelności do syndyka;


Prawo restrukturyzacyjne - zgłaszanie wierzytelności do syndyka; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. jakie są skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla umów kredytu, rachunku bankowego, leasingu, factoringu? Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka w samej rzeczy zmienia regulacje Prawa upadłościowego również Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie informacji na temat znowelizowanych przepisów, a również wypracowanie w zakresie dyskusji i rozwiązywania casusów właściwej metodologii jak efektywnie przeprowadzić postępowanie upadłościowego dłużnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)? prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym względem osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, dodatkowo postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule poprzez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia dodatkowo mecenas posiadający jak efektywnie przeprowadzić postępowanie upadłościowego dłużnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)? licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego dodatkowo zarządcy. Taka wzór szkolenia pozwoli na osiągnięcie analizy omawianych problemów z w największym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.