Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia


Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo na rzecz osób, jakie interesują się powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej innymi słowy stykają się z takimi problemami w pracy. Na co to prawa własności intelektualnej zapraszamy tak jak kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty albo usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży śmiałych technologii, IT innymi słowy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakim sposobem będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony żądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowego posiadanej własności intelektualnej zarówno, o ile taki podmiot będzie inicjował postępowanie, w jaki sposób i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który trybunał co to jest prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.