bhp szkolenia cieszyn

Zapisy w żywnościowym nie zawsze jednoznacznie i wprost formułują obowiązek któremu musi sprostać przedsiębiorca. Jak bowiem rozumieć stosowane w rozporządzeniach zwroty typu tam gdzie to konieczne w ową stronę gdzie to niezbędne tam gdzie.

ghp gmp haccp

(E.G.) W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej kontroli żywności. Wymagania zawarte w przepisach zaczną w wiekszości zapisów od stycznia roku. Niniejsza problemy na jakie napotyka przemysł spożywczy, a wdrożenia GMP, GHP i HACCP zgodnie z nowymi przepisami. Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie właściwości produktu parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi wartościami, jest podstawą funkcjonowania systemu HACCP w każdym zakładzie przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego. Podstawą procesu monitorowania są pomiary. Celem poradnika jest zbliżanie się Czytelnikom z dziedziny pomiarów stosowanych w systemie HACCP. Omówiono w mierzone wielkości, przyrządy pomiarowe i ich parametry. Podano wskazówki wyboru właściwych przyrządów do wybranych zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem firm małych i średnich. Grzegorz Heszen i Janusz Rudnik są pracownikami firmy MERA, działającej na rynku aparatury pomiarowej od r. W ostatnich latach, w związku z upowszechnianiem się systemu HACCP, skierowali swoją na promowanie aparatury z tym systemem. Spis treściWstęp Wielkości mierzone w punktach krytycznych Przyrządy pomiarowe Rejestratory Komputerowe systemy rejestracji temperatury i wilgotności Rejestracja ręczna a elektroniczna Wzorcowanie przyrządów pomiarowych Pomiary i wpis w produkcji i przetwarzaniu żywności Pomiary i wpis warunków przechowywania żywności Pomiary i rejestracja warunków transportu żywności Inne pomiary z HACCPZakończenie Publikacja pozwalających ocenić zakład spożywczy na wielu płaszczyznach i odnoszących się do kwestii, zaczynając od dobrych praktyk produkcyjnych, higienicznych, poprzez wymagania produkcji i produktu, HACCP, elementy i zarządzania jakością, a kończąc na wymaganiach odnośnie do zagrożeń bioterrorystycznych. Dodatkowo w opracowaniu zaproponowano różne metody oceny poszczególnych zagadnień, w taki sposób by Czytelnik w oparciu o nie mógł skonstruować własną ankietę samodzielnie przeprowadzić ocenę zakładu, wykorzystując podany materiał. Informacje przedstawione w niniejszej mogą służyć studentom i przedsiębiorcom spożywczym, i osobom związanym z przemysłem spożywczym w sposób pośredni (architekci, inżynierowie budowlani, konsultanci, audytorzy). W opracowaniu najważniejsze informacje z systemów jakości dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, tj. GMP/GHP i HACCP, przeznaczone szczególnie małych hurtowni i sklepów mięsnych. Intencją autorki było zaprezentowanie w możliwie przystępny sposób z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów mięsnych. stanowi doskonałą pomoc w samodzielnym wprowadzaniu tych systemów w codziennej praktyce hurtowni i sklepów. Czytelnik znajdzie tu opis systemów, wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej z wykorzystaniem GMP/GHP i HACCP przykłady dokumentacji HACCP z instrukcjami i formularzami do wypełniania.

szkolenie bhp egzamin zawodowy

Opracowanie wzorcowe procedury i instrukcje z formularzami służącymi do dokonywania zapisów, niezbędne przy opracowywaniu zakładowego systemu HACCP w piekarni. Wersja elektroniczna w formacie MS Word. Zgodnie z rozporządzeniem nr / w sprawie higieny środków spożywczych ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr , poz. ), wszystkie zakłady prowadzące działalność w produkcji i obrotu żywnością muszą zaimplementować i traktować systemu HACCP. Funkcjonowanie systemu powinno być dokumentowane. Opracowanie przygotowane doświadczonego technologa, przewodniczącego zespołu HACCP w zakładzie branży spożywczej, wzorcowe procedury i instrukcje z formularzami służącymi do dokonywania zapisów, niezbędne przy opracowywaniu zakładowego systemu HACCP. Lista kontrolna jest narzędziem pracy auditora wewnętrznego każdego zakładu wdrażającego system HACCP i stanowi zestaw problemów, rozważyć podczas oceny funkcjonowania systemu. Przedstawioną w niniejszym opracowaniu Listę powinno się traktować jako zależność i sugestia do stworzenia własnej propozycji mającej zastosowanie w konkretnym przykładzie. Prezentowana Lista jest na tyle uniwersalna, że można ją wykorzystać w każdym przedsiębiorstwie, bowiem treści, jakie na obowiązujące w Polsce każdy podmiot gospodarczy powinien wziąć pod uwagę. Lista kontrolna składa się z kilku oddzielnych arkuszy umieszczonych na kolejnych stronach, a dotyczą one następujących obszarów, według cyklu produktu: a. Procesy przyjęcia i przechowywania b. Procesy produkcyjne c. Procesy pakowania d. Procesy magazynowania wyrobu gotowego e. Procesy transportu wyrobu gotowego.

USŁUGI

Co oferujemy


specjalista ds zarządzania jakością

GMP GHP i HACCP w hurtowniach i sklepach mięsnych

bhp szkolenie wstępne

niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych (zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP)

bhp szkolenie uwr

uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznychsystemy jakości

Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe

dokumenty w transporcie drogowym

Arkusze identyfikacji zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych w piekarni H

system zarządzania jakością iso 9001

Projektowanie nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy

Foto1

ghp gmp haccp

(E.G.) W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są.

Foto1

szkolenie bhp egzamin zawodowy

Opracowanie wzorcowe procedury i instrukcje z formularzami służącymi do dokonywania zapisów niezbędne przy opracowywaniu zakładowego systemu HACCP w piekarni. Wersja elektroniczna w formacie MS Word. Zgodnie z rozporządzeniem nr w sprawie.

Foto1

ghp gmp

Narzędzie pozwalające firmom samodzielnie opracować wdrożyć i użytkować system kontroli HACCP w oparciu o wytyczne siedmiu zasad HACCP Kodeksu Żywnościowego rozporządzenia nr w sprawie higieny środków spożywczych ustawy o bezpieczeństwie.

Co jeszcze mamy ciekawego

Chmura tagów

dokumentacja pracownicza jak długo przechowywaćrodo a szkolenie bhpszkolenie bhp angszkolenie bhp cennikdla kogo skrócony czas pracyfajna książka romantycznajak często szkolenia bhp pracownikówjak często szkolenie bhp okresowekiedy jest czas pracykiedy szkolenie bhp dla nowego pracownikakogo obowiązuje szkolenie bhpkomentarz na allegroKoronawirus COVID19 broń biologicznakto rozlicza czas pracynauka ksiegowania książkanauka księgowości pdfnauka samodzielnego księgowania pdfnauka samodzielnej księgowościodzież ochronna a środki ochrony indywidualnejprojekty unijne 2020 brutto brutto
Rekomendowane zapisy w regulaminie pracyśrodki ochrony indywidualnej ppeszkolenie bhp w szkole dla uczniówtarcza antykryzysowa jakie poprawkitarcza antykryzysowa najemtransakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi1 podatku przepisy150 prawo restrukturyzacyjne500 plus na jaki okres500 plus wniosek przez bank500 plus zasady przyznawaniaa ewidencjonowanie czasu wykonywania usługa koszty uzyskania przychodua wernik finanse publiczneadministrowanie nieruchomościamiakcyza 2020 co to za podatekakcyza 2020 co to znaczyakcyza 2020 gdzie płacimyakcyza co potrzebneakcyza co to jestakta osobowe 2020 jakie daneakta osobowe a dokumentacja pracowniczaakta osobowe jakie częściaktualne prawo geodezyjneaktywa trwałe a majątek trwałyalkohol a przemoc w rodzinieart 36 ustawy o ochronie osób i mieniaart 40b prawo geodezyjneaudyt a kontrola zarządczabadanie sprawozdania finansowego angielskibarbara lech coaching i szkoleniabhp przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznychbhp przy obsłudze maszyn rolniczychbhp w szkole branżowejbhp w szkole i przedszkolubhp w szkole isapbhp w szkole podstawa prawnabhp w szkole temperaturabhp w szkole zasadyBHP Zarządzanie wydatkiem energetycznymbieżące prowadzenie ksiąg rachunkowychBranże zobowiązane do używania kas onlinebudowa znaku sprawy i znaku pisma w oparciu o JRWAbudżetówka a PPK zmiany 2020cele badania sprawozdania finansowegocelem badania sprawozdania finansowego jestceny transferowe 2020ceny transferowe 2020 brutto czy nettoceny transferowe jaki kurscn nomenklatura scalonaco ile lat kontrola pipco ile szkolenia bhp dla pracodawcówco ile szkolenia bhp nauczycielico ile szkolenie bhp okresoweco nie jest dystrybucją ubezpieczeńco nowego w rodo ochrona danych 2020co obejmuje kontrola wg kodeksu pracyco obejmuje prawo rodzinneco oznacza umowa deweloperskaco oznacza upadłość konsumenckaco po umorzeniu postępowania egzekucyjnegoco powinna zawierać umowa deweloperskaco to audyt wewnętrznyco to jest COVID19 2020co to jest restrukturyzacja przedsiębiorstwaco to jest split payment 2020co to są schematy podatkowe mdrco to są środki ochrony indywidualnejco to świadectwo pracyco wchodzi w kosztyco zawiera dokumentacja pracowniczaco zawiera umowa deweloperskaco znaczy nienormowany czas pracy w koronawiruscoaching szkolenia co to jestcoaching szkoleniecoaching w biznesiecoaching wewnętrznyCompliance Management Systems tax compliancećwik zamówienia publiczneczas pracy jakie rodzajeczemu służy koronawirusczy akcyza 2020 też na mikrorachunekczy COVID19 dotyczy osób prywatnychczy meble to środki trwałeczy mikropożyczka 5000 jest pomocą de minimisczy ochrona danych osobowych dotyczy firmczy ochrona danych osobowych dotyczy osób prawnychczy ochrona danych osobowych jest ważnaczy postojowe to pomoc publicznaczy restrukturyzacjaczy split payment dotyczy ryczałtuczy split payment obowiązkowyczy świadczenie postojowe jest opodatkowaneczy świadectwo pracy jest potrzebneczy świadectwo pracy jest wymaganeczy szkolenie bhp jest w godzinach pracyczy tarcza antykryzysowa chroni przed zwolnieniemczy umowa deweloperska jest umową przedwstępnączy usługi budowlane muszą mieć kasę fiskalną 2020czy warto pracownicze plany kapitałowe zmiany 2020czy zus to pomoc publicznaczy zwolnienie ze składek zus wyklucza postojoweczy zwrot podatku to dochódczy zwrot podatku vat jest przychodemczym jest COVID19 koronawirus przyrodniczegoczym jest ochrona danych osobowychczym jest polityka rachunkowościczym jest raport o stanie gminyczym jest split paymentczym jest zadaniowy czas pracyczym polega COVID19 koronawirusczym różni się postępowanie karne od cywilnegoczym są środki trwałe w firmieczym sie rozni czas pracy od czasu jazdydane do umowy zleceniaDecyzja o powołaniu komisji przetargowejdla kogo akta osobowe 2020dla kogo nowe akta osobowe 2020dla kogo świadectwo pracydla kogo uproszczone sprawozdanie finansowedlaczego COVID19dlaczego jest zwrot podatkudo czego potrzebne świadectwo pracydo czego służą zamówieniado jakiej kwoty zamówienia publicznedo jakiej kwoty zamówienia publiczne bez przetargudo kiedy podatek cit za grudzieńdo kiedy zamówienia publicznedobra praktyka produkcyjnadochód gminy definicjadochód rachunkowy i podatkowy gminy z podatkówdochody gminy podziałdochody rachunkowe i podatkowe gminy definicjadochody własne gminy co todokumentacja ceny transferowedokumentacja haccp 2020 co todokumentacja haccp 2020 dla piekarnidokumentacja haccp 2020 dla pizzeriidokumentacja haccp 2020 pdfdokumentacja haccp 2020 w szkoledokumentacja haccp dla gastronomii wzór pdfdokumentacja haccp w sklepie spożywczymdokumentacja pracownicza co to jestdokumentacja pracownicza cudzoziemcadokumentacja pracownicza czas przechowywaniadokumentacja pracownicza część bdokumentacja pracownicza ile lat przechowywaćdokumentacja pracownicza ile przechowywacdokumentacja pracownicza po angielskudokumentacja pracownicza w 2020Dokumentacja zasad rachunkowościDokumenty eksportowedrzewko decyzyjne haccp COVID19dystrybucja ubezpieczeń 2020 dyrektywadystrybucja ubezpieczeń 2020 działaniadystrybucja ubezpieczeń 2020 knfdystrybucja ubezpieczeń 2020 polega nadystrybucja ubezpieczeń 2020 w polscedystrybucją ubezpieczeń jestdystrybucja ubezpieczeń polega nadziecko a przemoc w rodziniedzierżawa a podatek rolnydzierżawa ziemi a podatek rolnydzierżawca a podatek rolnye szkolenia bhpegzamin podstawy rachunkowościeksmisja a przemoc w rodzinieeksport pośredni i bezpośrednielektronizacja zamówień dyrektywaelektronizacja zamówień krok po krokuelektronizacja zamówień książkaelektronizacja zamówień od 2021elektronizacja zamówień publicznych dla wykonawcówelektronizacja zamówień publicznych krok po krokuemerytura a umowa zleceniaepuap a zamówienia publiczne 2020esprawozdawczość finansowafactoringu?fajna książka dla babcifajna książka fantasy dla młodzieżyfajna książka thrillerfajną książkę fantasyfajna matma książkafajne książki motywacyjnefajne książki science fiction dla młodzieżyfajne lekkie książki na wakacjefinanse i rachunkowość budżetowa 2020finanse prywatne a finanse publicznefinanse publiczne artykułyfinanse publiczne definicjafinanse publiczne uefinansowy majątek trwały 2020 obejmujegdzie jest COVID19gdzie kupić kodeks pracy 2020gdzie kupić księga haccpgdzie kupić nowy kodeks pracy 2019gdzie sprawdzić sprawozdanie finansowe spółkigdzie zgłosić inspektora ochrony danych osobowychgdzie znaleźć nowe prawo zamówień publicznychgmina dochody i wydatkigospodarka nieruchomościami definicjagospodarka odpadami bdogospodarka odpadami co togospodarka odpadami i opakowaniamigospodarka odpadami jako zadanie własne gminygospodarka odpadami kody odpadówgospodarka odpadami na przykładzie firmygospodarowanie odpadami co to jestgospodarowanie odpadami w logistycehaccp COVID19 bydgoszczhaccp COVID19 codex alimentarius pdfhaccp COVID19 definicjahaccp COVID19 dla gastronomiihaccp COVID19 dla małej gastronomiihaccp COVID19 food truck pdfhaccp COVID19 gastronomiahaccp COVID19 piekarniahaccp dokumentacja pracahaccp dokumentacja prezentacjahaccp dokumentacja rozphaccp dokumentacja testhaccp drukihaccp piekarniahaccp przykładowa dokumentacjaike a PPKile czasu praca przechodzi przez antyplagiatile czasu trwa upadłość konsumenckaile godzin tygodniowo kodeks pracyile kosztuje transport publiczny w londynieile kosztuje umowa deweloperskaile lat archiwizować dokumentyile na swiadectwo pracyile potrąceń z wynagrodzeniaile przechowujemy dokumentację pracowniczaile trwa postępowanie egzekucyjneile trwa szkolenie bhpile wynosi czas pracy kierowcyile wynosi czas pracy w koronawirus kierowcyile wynosi podatek cit-8ile zarabia audytor wewnętrznyile zwrotu podatku rachunkowości i finansów 2020Incoterms 2010indywidualne interpretacje prawa podatkowegoinspektor bhp w szkole wynagrodzenieinspektor haccp dokumentacja zakres obowiązkówinspektor ochrony danych audytinspektor ochrony danych certyfikatinspektor ochrony danych gminainstrukcja archiwalna dz.u nr 14 poz.67instrukcja archiwalna szkołyinstruktaż ogólny bhp filminstruktaż ogólny czas trwaniainstruktaż ogólny i stanowiskowyinstruktaż ogólny koronawirus bhp czas trwaniainstruktaż ogólny koronawirus bhp jak częstoinstruktaż ogólny koronawirus bhp onlineinstruktaż ogólny koronawirus bhp prezentacjainstruktaż ogólny koronawirus bhp programinstruktaż ogólny koronawirus czas trwaniainstruktaż ogólny koronawirus definicjainstruktaż ogólny koronawirus drukinstruktaż wstępny ogólny bhpinwentaryzacja 2020 a podatek dochodowyinwentaryzacja 2020 a remanentinwentaryzacja 2020 architektoniczna cenainwentaryzacja 2020 bytominwentaryzacja 2020 cenainwentaryzacja 2020 ciągłainwentaryzacja a podatek dochodowyinwentaryzacja arkusz spisu z naturyinwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentówinwentaryzacja budowlanainwentaryzacja definicjainwentaryzacja docinwentaryzacja elewacji cenainwentaryzacja przykładInwentaryzacja wina umyślna i nieumyślnajak anonimowo zgłosić przemoc w rodziniejak długo ważne szkolenia bhpjak księgować dochody rachunkowe i podatkowe gminyjak napisać audyt wewnętrznyjak napisać księgę haccpjak obliczyć czas pracy akumulatorajak obliczyć podatek vat cit i pit 2020jak obliczyć zwrot podatkujak odróżnić komentarz od informacjijak prowadzić akta osobowe od 2020jak przedłużyć pobyt cudzoziemcajak przedłużyć pobyt i pracę/sezonową cudzoziemcajak sprawdzić pkwiu firmyjak stworzyć księgę haccpjak wdrożyć pracownicze plany kapitałowejak wygląda księga haccpjak wygląda umowa deweloperjak wypełnić księgę haccpjak wysłać wniosek o postojowejak wystawić fakturę vat 2020jak zaksięgować zwolnienie ze składek zusjak zatrudnić cudzoziemca z ukrainyjak zlecic kontrole pipjak złożyć wniosek o zusjak zrobić audyt wewnętrznyjak zrobić księgę haccpjaka kwota nowe prawo zamówień publicznychjaki cel pobytu cudzoziemcajaki czas pracy obowiązuje kierowcówjaki czas pracy w koronawirus dla kierownikajakie dokumenty kadrowe w firmiejakie dokumenty na 500 plusjakie koszty w działalności gospodarczejjakie opłaty za Koronawirus COVID19jakie podatki 2020 w koronawirus co można odliczyćjakie podatki 2020 w koronawirus do kiedyjakie podatki rachunkowości i finansów 2020jakie są opłaty za Koronawirus COVID19jakie są procedury celnejakie świadectwo pracy do emeryturyjakie szkolenia bhp dla pracodawcyjakie szkolenia bhp przy zmianie stanowiska pracyjakie szkolenie bhp dla zleceniobiorcyjakie szkolenie bhp musi mieć pracodawcajakie uchwały rady gminy podlegają publikacjiJakie zalety ma utworzenie w PSA rady dyrektorów?jednostka redakcyjna z uchwały rady gminyjpk vat od 2020jrwa administracja zespolonajrwa aktualnyjrwa ceidgjrwa dla jednostek budżetowychjrwa dla urzędów skarbowychjrwa ezdkadry i płace 2020 pdfkadry i płace zmiany od 2020kanały dystrybucji ubezpieczeń na życiekar wolnościowychkarta nauczyciela art 30karta nauczyciela art 35karta nauczyciela art 42karta nauczyciela bibliotekarzkarta nauczyciela czas pracykarta nauczyciela - umowa na czas określonykasy fiskalne online w fryzjerskichkasy fiskalne online w kosmetologicznychkiedy można kontynuować akta osobowekiedy można kontynuować akta osobowe 2020kiedy można umorzyć postępowanie karnekiedy następuje udzielenie zamówienia publicznegokiedy nienormowany czas pracykiedy nowe akta osobowekiedy nowe akta osobowe 2020kiedy nowe prawo budowlanekiedy nowe prawo upadłościowekiedy pierwsze szkolenie bhpkiedy pierwszy raport o stanie gminykiedy podatnik może skorygować ceny transferowekiedy składać wniosek o zuskiedy stosujemy zamówienia publicznekiedy stosujemy zamówienia publiczne od 2021 rokukiedy szkolenia bhpkiedy szkolenia okresowe bhpkiedy szkolenie bhpkiedy szkolenie bhp dla pracodawcykiedy szkolenie bhp nowego pracownikakiedy szkolenie bhp okresowekiedy szkolenie bhp pracownikakiedy trzeba założyć nowe akta osobowekiedy usługa budowlana jest wykonanakiedy wchodzą pracownicze plany kapitałowekiedy wejdzie nowe prawo upadłościowekiedy zadaniowy czas pracykiedy zaliczki na podatek dochodowykiedy ZFŚS w dobie koronawirusa jest obowiązkowykiedy zgłosić przemoc w rodzinieklasyfikacja budżetowa 2020 tekst jednolityklasyfikacja budżetowa bibliotekiklasyfikacja budżetowa podpis elektronicznyklauzula rodo ochrona danych wzór 2020kodeks cywilny komentarz 2020 gofinkodeks cywilny komentarz 2020 onlinekodeks cywilny - orzecznictwo komentarze gudowskikodeks cywilny t i komentarz art 1–44910kodeks pracy 2020kodeks pracy 2020 art 188kodeks pracy 2020 badanie alkomatemkodeks pracy 2020 bhpkodeks pracy 2020 dni urlopowekodeks pracy a rodo a monitoring wizyjnykodeks pracy art 210kodeks pracy beck 2020kodeks pracy urlopkodeks rodzinny gofinkodeks rodzinny i opiekuńczy art 92kodeks rodzinny i opiekuńczy dziecko bez opiekikodeks rodzinny i opiekuńczy isapkogo dotyczą zamówienia publicznekogo dotyczą zamówienia publiczne w koronawiruskogo dotyczy kodeks pracykogo dotyczy nienormowany czas pracykogo dotyczy ustawa o rachunkowościkogo nie obowiązuje czas pracy kierowcykogo obowiązują zamówienia publicznekogo obowiązuje split payment od 1 listopada 2020kogo obowiązuje sprawozdanie finansowekolejowym i lotniczymkomentarz do planu kontkomentarz up co oznaczaKompensacja szkód ze zdarzeń medycznychkomu płaci się za Koronawirus COVID19komu przysługuje pomoc społecznakomu skrócony czas pracyKonieczność identyfikacji klienta przy kasiekonstytucja a finanse publicznekontrola pip jakie karykontrola sanepidu dokumentykontrola wg kodeksu pracy co sprawdzająkontrola zarządcza a rodokontrola zarządcza cele i miernikikoordynacja świadczenia rodzinne 2020koronawirus bełżycekoronawirus białystokkoronawirus bieganiekoronawirus broń biologicznaKoronawirus COVID19 a ikeKoronawirus COVID19 axaKoronawirus COVID19 bez temperaturyKoronawirus COVID19 co to znaczyKoronawirus COVID19 jakie opłatyKoronawirus COVID19 jakie zmianyKoronawirus COVID19 jako broń biologicznaKoronawirus COVID19 na przedmiotachKoronawirus COVID19 na śląskuKoronawirus COVID19 na swiecieKoronawirus COVID19 od wężakoronawirus czego nie wolno nauczycielowikoronawirus czego się baćkoronawirus dentystakoronawirus dziecikoronawirus eksmisjakoronawirus i tarcza antykryzysowakoronawirus komentarzkoronawirus podwyżka czynszukosztkoszty i wydatki prezentacjakoszty na etaciekoszty uzyskania przychodów 2020koszty uzyskania przychodów umowa o pracękoszty w działalności gospodarczej unimexkoszty w jednoosobowejkrajowym standardem rachunkowości nr 2KRS 2020 nr 6KRS 2020 podatek odroczonyKryteria doboru do zwolnień w dobie koronawirusaKSH 2020 ceneoKSH 2020 członek zarząduKSH 2020 deutschKSH 2020 dla biegłych i księgowychKSH 2020 dywidendaKSH 2020 komentarz beckksiążka koronawirus bestselleryksiążka koronawirus do czytania po angielskuksiążka koronawirus kryminałksiążka podatek vatksiążka szkoleń bhp w koronawirusksiążki o podatku od nieruchomościksiążki o podatku od towarów i usługksiążki prawniczeksiążki prawnicze onlineksiążki prawnicze używaneksięga haccp 2020 mała gastronomiaksiega haccp co toksięga haccp jak zrobićksięga haccp mleczarniaksięga haccp mlekoksięga haccp rozporządzenieksięga haccp transportKsięgowanie dokumentów i zamykanie miesiącakształtowanie ustroju rolnego nowelizacjakto dobiera środki ochrony indywidualnejkto kontroluje akta osobowe 2020kto kontroluje czas pracy kierowcówkto kontroluje zamówienia publicznekto ma nienormowany czas pracykto może być zwolniony ze składek zuskto podlega pod zamówienia publicznekto prowadzi akta osobowe dyrektora szkołykto prowadzi akta osobowe pracownikakto przechowuje akta osobowekto przygotowuje projekty uchwał rady gminykto robi szkolenie bhpkto składa zamówienia publicznekto stosuje przepisy ustawy o rachunkowościkto zajmuje się ochroną środowiska w polsceleasingulegalny pobyt cudzoziemcalista płac za wrzesień 2020 jaki podatekmajątek trwały 2020 a kapitał własnymajątek trwały 2020 amortyzacjamajątek trwały 2020 bilansmajątek trwały 2020 w bilansiemajątek trwały wycenamaski kontMetody i terminy inwentaryzacjimetody pracy i formymetodyka pracy asystenta sędziegometodyka pracy sędziego w sprawach cywilnychmikropożyczka 5000 jak szybkomikropożyczka 5000 kiedy wypłatamikropożyczka ile się czekamikropożyczka jak liczyć stan zatrudnieniamikropożyczka jak złożyć wniosekmonitoring rodo informacjamonitoring rodo klauzulamonitoring u pracodawcy a rodomonitoring wizyjny jakie kśtmonitoring wizyjny u pracodawcymonitoring wizyjny w szkole a rodona czym polega czas pracy zadaniowyna czym polega szkolenie bhpna czym polega zwrot podatku vatna czym polegają ceny transferowenadgodziny a kodeks pracynagana a świadectwo pracynajem lokalu firmienajem lokalu handlowegonajem lokalu jaka stawka vatnauka samodzielnego księgowanianiewchodzących w skład dokumentacji pracowniczejnomenklatura scalona budowanomenklatura scalona co tonomenklatura scalona po angielskunowelizacja nowej ustawy o PPKnowelizacja ustawy o imprezach turystycznychnowy podatek 2020 od mieszkaniao koronawirus isapobowiązek używania kas rejestrującychobsługa prawna a zamówienia publiczne 2020ochrona danych osobowych badania naukoweochrona danych osobowych po angielskuochrona danych osobowych w szkoleochrona konsumenta co to jestochrona konsumentów i konkurencjiochrona środowiska co po tymochrona środowiska jaka pracaod czego podatek dochodowyod jakich kwot zamówieniaod jakiej kwoty vat 2020od kiedy audyt wewnętrznyod kiedy czas pracyod kiedy nowe akta osoboweod kiedy nowe akta osobowe 2020od kiedy nowe prawo upadłościoweod kiedy split payment 2020od kiedy split payment obowiązkowyod kiedy zamówienia publiczneodpis na zfśs 2020odpis na zfśs 2020 dla nauczycieli emerytówodpis na zfśs w 2020odpis zfśs 2020 na emerytaOdpowiedzialność gwarancyjnaodrębna własność lokalu ile kosztujeodrębna własność lokalu kosztyodrębna własność lokalu mieszkalnegoodwrotne obciążenie które pkwiuodzież robocza a środki ochrony indywidualnejofe a PPK zmiany 2020opłaty i podatki lokalne ustawaOświadczenia o stanie kontroli zarządczejpkwiu co obejmujepkwiu gdzie sprawdzićpkwiu kto nadajePłaca minimalna 2020 a zusPłaca minimalna 2020 brutto rozporządzeniePłaca minimalna 2020 ile na rękęPłaca minimalna 2020 prognozypo angielsku prawo upadłościowepo co jest świadectwo pracypo co świadectwo pracypo jakim czasie pracy należy się urloppobyt cudzoziemca na zaproszeniepobyt cudzoziemców w polscepobyt długoterminowy cudzoziemcapobyt dziecka cudzoziemcapobyt stały cudzoziemca a pracapodatek dochodowy 2020 ile wynosipodatek dochodowy 2020 jak obliczyćpodatek dochodowy jakie oznaczeniepodatek dochodowy kruspodatek dochodowy liniowy jaki pitpodatek dochodowy literaturapodatek dochodowy małżeństwopodatek dochodowy marzec 2020podatek lokalny gminypodatek na 2020podatek od 2020podatek vat w 2020podatki 2020 faktura tylko do paragonu z nippodatki 2020 od nieruchomościpodatki 2020 rpodatki 2020 ulgipodatki i opłaty lokalne w gminiepodatki książka przychodów i rozchodówpodatki książki pdfpodatki lokalne cechypodatki lokalne gminapodatki lokalne książka pdfpodatki lokalne kto ustalapodatki od 2020 rokupodatki w 2020podróż służbowa a delegacjapodróż służbowa bez delegacjipodróż służbowa bez polecenia wyjazdupodróż służbowa bilety pkppodróż służbowa do niemiecpodróże służbowe 2020 badania lekarskiepodróże służbowe 2020 zagranicznepodstawy rachunkowości budżetowejpodstawy rachunkowości definicjapodstawy rachunkowości empikpodstawy rachunkowości onlinepodstawy rachunkowości prezentacjapodstawy rachunkowości zadaniapodteczka jrwaPodwyżka płacy minimalnej w 2020pojęcie eksportu wg ustawy o VATPomoc materialna dla doktorantów ustawa 20Pomoc materialna dla nauczycieliPomoc materialna dla rodzinPomoc materialna dla uczniówPomoc materialna dla uczniów podstawa prawnaPomoc materialna dla uczniów rozporządzeniepostępowanie karne a cywilnepostępowanie karne arslegepostępowanie karne bieglipostępowanie karne część ogólnapostępowanie karne englishpostępowanie karne po wypadku drogowympostojowe gdzie składać wniosekpostojowe ile na rękępostojowe jak wypełnić wniosekpotrącenia z wynagrodzeń 2020potrącenia z wynagrodzenia a ppkpotrącenia z wynagrodzenia alimentówpotrącenia z wynagrodzenia bruttopotrącenia z wynagrodzenia członkapotrącenie z wynagrodzenia bez tytułu wykonawczegopotrącenie z wynagrodzenia brutto czy nettopowiązanie pkwiu ze stawką vatPPK 2020 angPPK 2020 avivaPPK 2020 ustawaPPK compensaPPK terminyPPK zmiany 2020 a ikePPK zmiany 2020 a komornikPPK zmiany 2020 czy warto przystąpićpraca sezonowa cudzoziemca a zuspracodawca a szkolenie bhppracownicze planypracownicze plany kapitałowe do jakiego wiekuprawa autorskie a prawo własności intelektualnejprawa upadłościoweprawnicza książka pdfprawo budowlane art 36a komentarzprawo budowlane art. 60 komentarzprawo do leczenia w Polsceprawo finansowe bitnerprawo finansowe część konstytucyjnaprawo finansowe henryk dzwonkowskiprawo finansowe i podatkoweprawo finansowe kazusyprawo finansowe konstytucjaprawo finansowe ustawaprawo finansowe w pigułceprawo finansowe w pigułce empikprawo geodezyjne podziały działekprawo geologiczne i górniczePrawo medyczne i materiały medyczneprawo medyczne po angielskuprawo medyczne podręcznikPrawo medyczne receptyprawo medyczne wobec wyzwań xxi wiekuprawo pobytu dla ukraińcaprawo restrukturyzacyjne sejmprawo restrukturyzacyjne studia podyplomoweprawo restrukturyzacyjne wikiprawo restrukturyzacyjne woltersprawo restrukturyzacyjne zmiany 2020prawo rodzinne artykułyprawo rodzinne w systemie prawnymprawo upadłościowe a prawo restrukturyzacyjneprawo upadłościowe co to jestprawo własnościprawo własności intelektualnej pdfprawo własności intelektualnej podręcznikprocedury celne co to jestprocedury celne w eksporcieprocedury celne w unii europejskiejprocedury celne w unijnym kodeksie celnymprogram 500 plus na pierwsze dzieckoProgram Symfonia FK – rozszerzoneprojekty unijne 2020 a zamówienia publiczneprojekty unijne 2020 archiwizacjaprojekty unijne 2020 dla szkół 2020projekty unijne 2020 działalność gospodarczaprojekty unijne 2020 ekologiaprojekty unijne 2020 innowacyjnośćprojekty unijne agroturystykaprowadzenie ksiąg rachunkowych chomikujprowadzenie ksiąg rachunkowych ktoprowadzenie ksiąg rachunkowych kursprowadzenie księgi rachunkowe bankuprzed czym chroni split paymentprzemoc w rodzinie akty prawneprzepisy bhp w hoteluprzepisy haccp dokumentacja temperaturaprzepisy podatkowe dotyczące rachunkowościprzepisy podatkowe pitprzepisy podatkowe w 2020przepisy podatkowe w czechachprzepisy podatkowe w holandiiprzerwa a kodeks pracy 2020przetarg a zamówienie publiczneprzetargi a zamówienia publicznePrzygotowanie programu Symfonia FK do pracyrachunkowość budżetowa 2020 ćwiczeniarachunkowość budżetowa 2020 dochodyrachunkowość budżetowa 2020 i finanse publicznerachunkowość budżetowa 2020 jak księgowaćrachunkowość budżetowa od podstawrachunkowość budżetowa w praktycerachunkowość budżetowa zasadyrachunkowość finansowa aktywa trwałerachunkowość finansowa bankówrachunkowość finansowa od podstaw chomikujrachunkowość finansowa testrachunkowość i rewizja finansowarachunkowość jednostek budżetowychrachunku bankowegorada nadzorcza spółki publicznejraport o stanie gminy co powinien zawieraćraport o stanie gminy co toraport o stanie gminy wzórraport o stanie kultury w gminieRaport z realizacji zamówieniaregulamin bhp w szkole dla uczniówregulamin bhp w szkole muzycznejrestrukturyzacja arslegerestrukturyzacja co torestrukturyzacja gofinrestrukturyzacja grupy wierzycielirestrukturyzacja komentarzrestrukturyzacja zadłużenia jstrestrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznejrodo a dokumentacja pracowniczarodo a monitoring wizyjnyrodo a monitoring wizyjny allegrorodo a monitoring wizyjny bankrodo a monitoring wizyjny cenarodo a monitoring wizyjny przepisyrodo a szkolenia bhprodo ochrona danych 2020 po angielskurodo ochrona danych 2020 w cvrodo ochrona danych osobowych pdfrodo ochrona danych osobowych wzórrodo ochrona danych pracownikówrodo ochrona osób fizycznychrodo ochrona prywatnościrodo ochrona żywotnych interesówrodo w ochronie zdrowia szkolenierodo we wspólnocie mieszkaniowejrola dokumentacji w administracji publicznejrolnik a ulga termomodernizacyjnaroman dziczek własność lokali komentarzroszczenia konsumenta przedawnienierowy a podatek rolnyrozliczanie VATrozporządzenie bhp w szkole isaprozporządzenie wykonawcze unijny kodeks celnyryczałt a ulga termomodernizacyjnarynek instrumentów ubezpieczeniowychsamodzielna nauka ksiegowaniasamodzielna nauka księgowania ziór zadańsamozatrudnienie a schematy podatkoweschematy podatkowe a biuro rachunkoweschematy podatkowe a vatschematy podatkowe audytschematy podatkowe kiedy raportowaćschematy podatkowe mdrskąd pobrać sprawozdanie finansoweskąd wziąć zagubione świadectwo pracysołtys a ochrona danych osobowychsplit payment ile faktur w jednym przelewiespółka z ograniczoną odpowiedzialnością wzór umowyspółka z oo wzórspółki handlowe w pytaniach i odpowiedziachspółki prawa handlowego w gminiesprawozdawczość finansowa angielskisprawozdawczość finansowa funkcjesprawozdawczość finansowa książkisprzedaż złomu a klasyfikacja budżetowaśrodki ochrony indywidualnej a odzież roboczaśrodki ochrony indywidualnej a zbiorowejśrodki ochrony indywidualnej angielskiśrodki ochrony indywidualnej apteczkaśrodki ochrony indywidualnej bhp pdfśrodki ochrony indywidualnej definicjaśrodki ochrony indywidualnej przepisyśrodki ochrony indywidualnej strażakaśrodki trwałe jaki paragrafstawka podatku VAT dla transakcji WDTstawka w eksporcie towarówstawka zfśs 2020stawki vat na 2020strajk a karta nauczycielaświadczenia rodzinne 2020 dochódświadczenia rodzinne 2020 jakie sąświadczenia rodzinne 2020 ustawaświadczenia rodzinne jaki dochód na osobęświadczenie pomocy materialnej dla uczniówświadczenie postojowe gdzie składać wniosekświadczenie postojowe ile razy można otrzymaćświadectwo pracy 2020 wzórszkolenia a zamówienia publiczneszkolenia i coachingszkolenie bhpszkolenie bhp a covidszkolenie bhp a umowa zlecenieszkolenie bhp a vatszkolenie bhp brygadzistaszkolenie bhp budowaszkolenie bhp cenaszkolenie bhp co jaki czasszkolenie bhp co toszkolenie bhp drukszkolenie bhp elearningszkolenie bhp fryzjerszkolenie bhp katowiceszkolenie bhp onlineszkolenie bhp pracownikaszkolenie bhp w szkole ile trwaszkolenie coaching krakówszybka nauka ksiegowaniatarcza antykryzysowa a urloptarcza antykryzysowa firma do 9 osóbtarcza antykryzysowa jednoosobowetarcza antykryzysowa katowicetarcza antykryzysowa kiedy wypłatytarcza antykryzysowa krustarcza antykryzysowa łączenietarcza antykryzysowa lichwatarcza antykryzysowa liczba pracownikówtarcza antykryzysowa lista firmtarcza antykryzysowa mikropożyczkatarcza antykryzysowa mikroprzedsiębiorstwtarcza antykryzysowa minusytransport publiczny białystoktransport publiczny bydgoszcztransport publiczny maltatransport publiczny w polsceuchwała rady gminy uchylająca uchwałęuchwała rady miasta warszawy użytkowanie wieczysteuchwała w spółce z oo wzóruchwały rady gminy publikacjaujednolicony unijny kodeks celny deloitteulga abolicyjnaulga na dzieci 2020ulga na start zusulga podatkowa 2020ulga podatkowa od października 2020ulga termomodernizacyjna a program mój prądulga termomodernizacyjna brutto czy nettoulga termomodernizacyjna fotowoltaika 2020ulgi podatkoweumowa spółki z oo wzór documowa zlecenia charakterystykaUmowa zlecenia w pandemii „Zbiorowe zlecenia”umowa zlecenie a dokumentacja pracowniczaumowa zlecenie i tarcza antykryzysowaumowy a zleceniaumowy zlecenia definicjaumowy zlecenia gofinumowy zlecenie pdfunijny kodeks celny mfunijny kodeks celny procedury specjalneunijny kodeks celny rozporządzenieunijny kodeks celny zakres regulacjiupadłość konsumencka co zabiera syndykUpadłość konsumencka w 2020 roku a co dajeUpadłość konsumencka w 2020 roku a co dalejUpadłość konsumencka w 2020 roku a mieszkanieUpadłość konsumencka w 2020 roku a pracaUpadłość konsumencka w 2020 roku a skutkiUpadłość konsumencka w 2020 roku a zusupały a kodeks pracy 2020usługa a robota budowlanausługa budowlana a podatek dochodowyusługa budowlana a vatusługa budowlana citusługa budowlana jaka stawka vatusługa budowlana z towaremUstalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresieustawa o dystrybucji ubezpieczeń 2020ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego gofinustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 2020ustawa o ochronie osób i mienia art 1ustawa o ochronie osób i mienia tjustawa o własności lokaliustawy prawo upadłościoweUżyteczność rachunku przepływów pieniężnychvat kwartalny 2020 dla kogow jakich branżach split paymentw szczególności:warunki technicznewarunki techniczne balustradywarunki techniczne co to jestwarunki techniczne czyste powietrzewarunki techniczne hali produkcyjnejwarunki techniczne klatka schodowawarunki techniczne kominyWewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)Wirtualne kasy rejestrującewłasność innego lokalu mieszkalnegowłasność lokali 2020 isapwłasność lokali 2020 ustawawłasność lokali beckwłasność lokali testwniosek 500 plus do pobraniawniosek o zmianę uchwały rady gminywprowadzenie do zagadnień compliance & integritywspólnota mieszkaniowa chorzówwspólnota mieszkaniowa skoczówwspólnota mieszkaniowa zabrzewspólnota mieszkaniowa zarządwyjaśnij czym jest ochrona środowiskawynagrodzenia nauczycieli koronawirus do siowynagrodzenia nauczycieli koronawirus dodatkiwynagrodzenie godzinowe nauczycieli koronawiruswynagrodzenie nauczycieli koronawirus dodatkiwynagrodzenie nauczycieli koronawirus govwynagrodzenie nauczycieli w 2020 rokuwynagrodzenie nauczycieli za trudne warunki pracywynagrodzenie urlopowe nauczycielawynagrodzenie urlopowe nauczycieliwynajem a kodeks cywilny komentarz 2020wynajem lokal gastronomicznywzór spółki jawnejwzór spółki komandytowejwzór spółki z oowzorcowa dokumentacja haccp gastronomiawzorcowa dokumentacja haccp sklep spożywczywzorcowa księga haccp z dokumentacją chomikujWzorcowa Księga HACCP z dokumentacją dla żłobkaWzorcowa Księga HACCP z dokumentacją w szkoleWzorcowa Księga HACCP z dokumentacją wzoryWzory pism i dokumentówżądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowegozadatek a kodeks cywilny komentarz 2020zaliczka na podatek englishzaliczka na podatek excelzaliczka na podatek gofinzaliczki na podatek uproszczonezamówienia publiczne 2020 eurozamówienia publiczne 2020 firmazamówienia publiczne 2020 ustawazamówienia publiczne akty prawnezamówienia publiczne chomikujzamówienia publiczne definicjazamówienia publiczne dla początkującychzamówienia publiczne jaki vatzamówienia publiczne pracazamówienia publiczne w koronawirus jaki vatzamówienia publiczne wyszukiwarkazarząd wspólnoty mieszkaniowejzarządzanie nieruchomościami komercyjnymizasady bhp i ppoż w hoteluzasady rachunkowości książka pdfzaskarżenie uchwały wspólnotyzatrudnianie cudzoziemców bez wizyzatrudnianie cudzoziemców blogzatrudnianie cudzoziemców danezatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowychzatrudnianie cudzoziemców firmazatrudnianie cudzoziemców karta pobytuzatrudnianie małoletnichzatrudnienie cudzoziemca co potrzebazatrudnienie cudzoziemca firmazatrudnienie cudzoziemców drukiZawiadomienie o wykluczeniu wykonawcyzfśs gdzie w pit 11zfśs ile pracownikówzfśs jaki dochódzfśs jakie dochodyZFŚS w dobie koronawirusa co jest opodatkowaneZFŚS w dobie koronawirusa co można sfinansowaćzgoda rodo ochrona danych 2020zgoda rodo ochrona danych cv 2020zmiany kadrowe echo dniazmiany w ustawie o imprezach turystycznychzmiany w vat na 2020zwłaszcza finansowanych z kredytówzwolnienie ze składek zus dla mikroprzedsiębiorcówzwrot podatku 2020 do 26 rokuzwrot podatku jaka kwota

Skontaktuj się z nami

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.